Chór kościelny przy parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach istniał już na początku XX wieku. W okresie międzywojennym był prowadzony przez organistę Bronisława Boczara. Wykonywał wtedy pieśni na dwa głosy.

W latach 1938-1979 funkcję organisty pełnił Stefan Zieliński. Chociaż jego działalność przypadła na trudny okres w historii Polski - czas okupacji hitlerowskiej, a potem reżimu komunistycznego - pieczołowicie i gorliwie pracował nad rozwojem chóru. W czasie II wojny światowej, pomimo że obowiązywał zakaz zgromadzeń, chórzyści zbierali się na próbach w prywatnych domach, nie zważając na niebezpieczeństwo i czekające ich szykany ze strony okupanta.

W latach powojennych, pod nazwą "Chór mieszany Mogilany", z powodzeniem uczestniczył w różnych konkursach, w których zajmował czołowe miejsca. Stefan Zieliński włączył do repertuaru chóru "Pasję", czyli "Mękę Pańską", której coroczne wykonywanie stało się tradycją w naszej świątyni.

W 1979 roku organistą został Julian Jurek. Pod jego kierownictwem najwierniejsi członkowie chóru spotykali się co rok, w okresie Wielkiego Postu, aby przygotować "Pasję" i pieśni na Niedzielę Palmową i Wielki Piątek. Od 2000 roku do 2011 organistą był Franciszek Czernecki. Zainspirowany przez ks. Proboszcza Tadeusza Hańderka postanowił reaktywować chór. Zebrał w tym celu grupę zafascynowanych śpiewem ludzi, z którymi systematycznie i sumiennie pracował. Dzięki jego zapałowi i zaangażowaniu chór znowu zaczął prężnie działać, występując pod nazwą "Mogilanum".

Od czerwca 2011 do lipca 2012 pracą chóru kierował M. Kramarski. W sierpniu 2012 nowy chórmistrz Marek Litwa przejął obowiązki organisty w tutejszej parafii i jednocześnie kierowanie "Mogilanum".

Obecnie w repertuarze chóru znajdują się pieśni religijne (w tym Maryjne i Pasyjne), patriotyczne i okolicznościowe. Wizytówkę parafii i gminy można zobaczyć na wszelkich religijnych i gminnych uroczystościach. "Mogilanum" można usłyszeć przede wszystkim w kościele parafialnym w Mogilanach. Od czterech lat chór uświetnia oprawą muzyczną Mszę Świętą ku czci Świętej Rity przy kapliczce we Włosani. Występował również w Sanktuarium w Łagiewnikach oraz w kościołach: Gaju, Głogoczowie, Radziszowie, w Konwencie Bonifratrów w Konarach, w Domu Księży Chorych im. Świętego Franciszka z Asyżu w Swoszowicach. Swoją obecnością uświetnia m.in. takie wydarzenia jak: obchody 11 Listopada, 3 Maja, gminną Majówkę, koncert noworoczny, opłatek seniorów, 15 sierpnia - rocznicę "Cudu nad Wisłą".

Dużym sukcesem chóru było nagranie płyty CD "Kolędy i pastorałki" w 2006 roku z inicjatywy Piotra Piotrowskiego - dyrektora SP w Mogilanach i Kazimierza Królika - wieloletniego członka chóru. Nagrania dokonano przy wsparciu finansowym Wójta gminy Mogilany.

W ciągu wielu lat istnienia, siłą rzeczy zespół osób śpiewających zmieniał się. Trzeba jednak wspomnieć, że wśród obecnego składu chóru liczącego 23 członków, są osoby, które nieprzerwanie w nim śpiewają od przeszło 50 lat. Są to: Elżbieta Nenko, Teresa Szczurek i Kazimierz Królik.